XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

XE ĐẨY BERJAYA BJY-ST-KD

‘- Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Kích thước: 450 x 400 x 765
– Hàng mới.

XE ĐẨY BERJAYA BJY-ST-KD

– Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Kích thước: 450 x 400 x 765
– Hàng mới.

xe-day-berjaya-bjy-st-kd
xe-day-berjaya-bjy-st-kd