XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

XE ĐẨY BERJAYA BJY-SST8-KD-CS

‘- Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Kích thước: 850 x 450 x 900
– Hàng mới.

XE ĐẨY BERJAYA BJY-SST8-KD-CS

– Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Kích thước: 850 x 450 x 900
– Hàng mới.

xe-day-berjaya-bjy-sst8-kd-cs
xe-day-berjaya-bjy-sst8-kd-cs