XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

XE ĐẨY BERJAYA BJY-DCT-KDL

‘- Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Model: BJY-DCT-KDL
– Nhãn hiệu: Berjaya
– Kích thước:950 x 500 x 950
– Hàng mới.

XE ĐẨY BERJAYA BJY-DCT-KDL

– Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Model: BJY-DCT-KDL
– Nhãn hiệu: Berjaya
– Kích thước:950 x 500 x 950
– Hàng mới.

xe-day-berjaya-bjy-dct-kdl
xe-day-berjaya-bjy-dct-kdl