XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

XÂY LÒ NƯỚNG PIZZA TRUYỀN THỐNG

Xuất xứ: Kica Catering

Chất liệu: Gạch chịu nhiệt, giữ nhiệt cho lò pizza từ  300 độ C đến 350 độ C.

Chất khoáng cách nhiệt

Kích thước: 1600 x 1400 x 1700 (có thể tùy chỉnh)

TƯ VẤN THI CÔNG LÒ PIZZA:

BẾP KICA

Xây lò nướng pizza

Xuất xứ: Kica Catering

Chất liệu: Gạch chịu nhiệt, giữ nhiệt cho lò pizza từ  300 độ C đến 350 độ C.

Chất khoáng cách nhiệt

Kích thước: 1600 x 1400 x 1700 (có thể tùy chỉnh)

TƯ VẤN THI CÔNG LÒ PIZZA:

BẾP KICA