XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

TỦ NẤU HẤP CƠM 30KG CÔNG NGHIỆP

Sản xuất: Âu Á Corp

Tủ hấp cơm công nghiệp dùng điện

Chất liệu: Inox 304 &  201

Có 10 khay, 20 kg gạo – 150 suất ăn

KT: 620 x 750 x 1300

Lượng gạo : 50kg /40 phút

Tủ nấu hấp cơm công nghiệp

Sản xuất: Âu Á Corp

Tủ hấp cơm công nghiệp dùng điện

Chất liệu: Inox 304 &  201

Có 10 khay, 20 kg gạo – 150 suất ăn

KT: 620 x 750 x 1300

Lượng gạo : 50kg /40 phút