XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

TỦ NẤU CƠM CÔNG NGHIỆP 30Kg

Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất: Kica Catering
Chất liệu: Inox 304 &  201
Có 6 khay, 30 kg gạo – 150 suất ăn
KT: 600 x 750 x 1245
Lượng gạo : 30kg /35 phút
Lượng mỳ : 30kg/30 phút
Sản phẩm thịt : 30kg / 8 phút

 

Tủ nấu cơm công nghiệp 

Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất: Kica Catering
Chất liệu: Inox 304 &  201
Có 6 khay, 30 kg gạo – 150 suất ăn
KT: 600 x 750 x 1245
Lượng gạo : 30kg /35 phút
Lượng mỳ : 30kg/30 phút
Sản phẩm thịt : 30kg / 8 phút