XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

TỦ MÁT TRƯNG BÀY HSRC-850 1 CÁNH LỚN HOSHIZAKI

Xuất xứ: Nhật Bản
Nhãn hiệu: Hoshizaki
Model: HSRC-850
Nhiệt độ: 0°C đến 7°C
Kích thước trong: 685x625x1690 mm
Kích thước: 765x785x2134 mm
Khối lượng: 152 kg
Thể tích: 712 lit
Nguồn: 220-240/AC/50-60Hz

Tủ mát trưng bày Hoshizaki thể tích 712 lít

Xuất xứ: Nhật Bản
Nhãn hiệu: Hoshizaki
Model: HSRC-850
Nhiệt độ: 0°C đến 7°C
Kích thước trong: 685x625x1690 mm
Kích thước: 765x785x2134 mm
Khối lượng: 152 kg
Thể tích: 712 lit
Nguồn: 220-240/AC/50-60Hz