XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

TỦ MÁT 3 CÁNH KÍNH TRƯNG BÀY 3D-DC-SM BERJAYA

– Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
– Model:                 3D-DC-SM
– Nhiệt độ:            +2  đến +8
– Kích thước ngoài: 1880x(810+50)x2060 mm
– Thể tích:             1748 L
– Năng lượng:        230V, 50/60 Hz

Tủ mát trưng bày 3 cánh kính hàng nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia

– Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
– Model:                 3D-DC-SM
– Nhiệt độ:            +2  đến +8
– Kích thước ngoài: 1880x(810+50)x2060 mm
– Thể tích:             1748 L
– Năng lượng:        230V, 50/60 Hz