XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

TỦ MÁT 3 CÁNH KÍNH TRƯNG BÀY 3D-DC-SM BERJAYA

‘- Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Nhãn hiệu: BERJAYA;
– Model: 3D-DC-HH-S
– Nhiệt độ: +2ºC đến +8ºC;
– Kích thước ngoài: 1880x(810+50)x2060 mm;
– Thể tích: 1748 L;
– Năng lượng: 230V, 50/60 Hz;
– Hàng mới.

TỦ MÁT 3 CÁNH KÍNH TRƯNG BÀY 3D-DC-SM BERJAYA

– Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Nhãn hiệu: BERJAYA;
– Model: 3D-DC-HH-S
– Nhiệt độ: +2ºC đến +8ºC;
– Kích thước ngoài: 1880x(810+50)x2060 mm;
– Thể tích: 1748 L;
– Năng lượng: 230V, 50/60 Hz;
– Hàng mới.

tu-mat-3-canh-kinh-trung-bay-3d-dc-sm-berjaya
tu-mat-3-canh-kinh-trung-bay-3d-dc-sm-berjaya