XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

TỦ MÁT 2 CÁNH KÍNH TRƯNG BÀY 2D-DC-SM BERJAYA

– Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
– Model:                2D-DC-SM
– Nhiệt độ:            +2  đến +8
– Kích thước ngoài: 1260x(710+50)x2060 mm
– Kích thước trong: 1143 x 595 x 1435 mm
– Thể tích:             976 L
– Năng lượng:        230/220V, 50/60 Hz, 790 – 870 W

Tủ mát trưng bay 2 cánh kính tiện dụng

– Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
– Model:                 2D-DC-SM
– Nhiệt độ:            +2  đến +8
– Kích thước ngoài: 1260x(710+50)x2060 mm
– Kích thước trong: 1143 x 595 x 1435 mm
– Thể tích:             976 L
– Năng lượng:        230/220V, 50/60 Hz, 790 – 870 W