XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH TRƯNG BÀY 1D-DC-SM BERJAYA

– Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
– Model:                 1D-DC-SM
– Nhiệt độ:            +6  đến +10
– Kích thước ngoài: 635x(810+50)x2060 mm
– Thể tích:             515 L
– Năng lượng:        220V, 50Hz

Tủ trưng bày Berjaya 1 cánh kính nhập khẩu

– Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
– Model:                 1D-DC-SM
– Nhiệt độ:            +6  đến +10
– Kích thước ngoài: 635x(810+50)x2060 mm
– Thể tích:             515 L
– Năng lượng:        220V, 50Hz