XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH TRƯNG BÀY 1D-DC-SM BERJAYA

‘- Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Nhãn hiệu: BERJAYA;
– Model: 1D-DC-HH-S;
– Nhiệt độ: +6ºC đến +10ºC
– Kích thước ngoài: 635x(810+50)x2060 mm
– Thể tích: 515 L
– Năng lượng: 220V, 50Hz;
– Hàng mới.

TỦ MÁT 1 CÁNH KÍNH TRƯNG BÀY 1D-DC-SM BERJAYA

– Xuất xứ: Malaysia;
– Lắp ráp: Malaysia;
– Nhãn hiệu: BERJAYA;
– Model: 1D-DC-HH-S;
– Nhiệt độ: +6ºC đến +10ºC
– Kích thước ngoài: 635x(810+50)x2060 mm
– Thể tích: 515 L
– Năng lượng: 220V, 50Hz;
– Hàng mới.

tu-mat-1-canh-kinh-trung-bay-1d-dc-sm-berjaya
tu-mat-1-canh-kinh-trung-bay-1d-dc-sm-berjaya