XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

Tag: Máy làm đá Scotsman

Máy làm đá Scotsman

Hiển thị tất cả 32 kết quả

 • ‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: NU 100 AS OX;
  – Sức chứa thùng: 20 kg
  – Công suất tối đa: 56 kg/ ngày
  – Trọng lượng đóng gói: 60 Kg;
  – Kích thước: 600 x 610 x 770mm;
  – Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AF 103 AS OX;
  – Công suất tối đa: 105 kg/ ngày;
  – Sức chứa thùng: 30 Kg;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 592 x 622 x 997 mm / 1077 mm kèm chân;
  – Trọng lượng: 74 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: NU 220 AS OX;
  – Sức chứa thùng: 37 kg
  – Công suất tối đa: 109 kg/ngày
  – Trọng lượng đóng gói: 70 Kg;
  – Kích thước: 651 x 690 x 870mm
  – Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: NU 300 AS OX;
  – Sức chứa thùng: 37 kg
  – Công suất tối đa: 142 kg/ngày
  – Kích thước: 650 x 690 x 1003 mm;
  – Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: NW 458 AS OX;
  – Công suất tối đa: 215 kg/ngày;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 760 x 620 x 575 mm;
  – Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: NW 608 AS OX;
  – Công suất tối đa: 320 kg/ngày;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Trọng lượng đóng gói: 88 kg
  – Kích thước: 760 x 620 x 575 mm;
  – Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: NW 1008 AS OX;
  – Công suất tối đa: 485 kg/ngày;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Trọng lượng đóng gói: 112 kg
  – Kích thước: 760 x 620 x 800 mm;
  – Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: MF 46 AS OX;
  – Sức chứa thùng: 168 kg;
  – Công suất tối đa: 320 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 538 x 663 x 650mm;
  – Loại đá: Siêu mảnh
  – Trọng lượng: 45 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: MF 56 AS OX;
  – Sức chứa thùng: 464 Kg;
  – Công suất tối đa: 600 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 538 x 663 x 790 mm;
  – Loại đá: Siêu mảnh
  – Trọng lượng: 95 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AC M 46 AS;
  – Công suất tối đa: 25 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 9 Kg
  – Kích thước: 386 x 600 x 645 mm;
  – Kích thước viên đá: Ø 30 x H 34 mm
  – Cân nặng: 35 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AC 56 AS;
  – Công suất tối đa: 32 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 12 Kg
  – Kích thước: 386 x 600 x 695 mm;
  – Kích thước đá: Ø 21 x H 25 mm;
  Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Cân nặng: 36 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AC 86 AS;
  – Công suất tối đa: 38 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 19 Kg
  – Kích thước: 785 x 600 x 785 mm/ 825 mm kèm chân;
  – Kích thước đá: Ø 21 x H 25 mm;
  Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Cân nặng: 44 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AC 126 AS;
  – Công suất tối đa: 70 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 34 Kg
  – Kích thước: 680 x 600 x 920 mm/ 1010 mm kèm chân;
  – Kích thước đá: Ø 21 x H 25 mm;
  Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Cân nặng: 65 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AC 106 AS;
  – Công suất tối đa: 50 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 23 Kg
  – Kích thước: 840 x 600 x 840 mm/ 930 mm kèm chân;
  – Kích thước đá: Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Cân nặng: 54 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model:AC 176 AS;
  – Công suất tối đa: 85 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 48 Kg
  – Kích thước: 680 x 600 x 990 mm/ 1080 mm kèm chân;
  – Kích thước đá: Ø 21 x H 25 mm;
  Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Cân nặng: 70 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • Máy làm đá viên Scotsman AC 206 AS – Xuất xứ: Italy; – Lắp ráp : Italy; – Nhãn hiệu : Scotsman; – Model:AC 206 AS; – Công suất tối đa: 130 kg/ ngày – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1; – …

  Máy làm đá viên Scotsman AC 206 ASXem Thêm

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AC 226 AS;
  – Công suất tối đa: 145 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 70 Kg
  – Kích thước: 1078 x 715 x 1005 mm/ 1085 mm kèm chân;
  – Kích thước đá: Ø 21 x H 25 mm;
  Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Cân nặng: 96 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: EC 176 AS OX;
  – Công suất tối đa: 85 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 48 Kg
  – Kích thước đá: Ø 21 x H 25 mm;
  Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Kích thước: 680 x 600 x 990 mm/ 1080 mm kèm chân;
  – Cân nặng: 75 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: ECS 206 AS OX ;
  – Công suất tối đa: 130 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 50 Kg
  – Kích thước: 1250 x 622 x 779 mm/ 809 mm kèm chân;
  – Kích thước: 680 x 600 x 990 mm/ 1080 mm kèm chân;
  – Kích thước đá: 21mm dia x H 25 mm / 8g;
  – Cân nặng: 97 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: ECS 226 AS OX ;
  – Công suất tối đa: 150 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 70 Kg
  – Kích thước: 1078 x 715 x 1004 mm/ 1082 mm kèm chân;
  – Kích thước đá: 21mm dia x H 25 mm / 8g;
  – Cân nặng: 112 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: EC 47 AS OX ;
  – Công suất tối đa: 25 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 9 Kg;
  – Kích thước đá viên: 30 dia x 34 /20g;
  – Kích thước: 386 x 600 x 645 mm;
  – Cân nặng: 44 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: EC 47 AS OX ;
  – Công suất tối đa: 33 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Sức chứa thùng: 12 Kg;
  – Kích thước đá viên: 21 dia x 34 mm /8g;
  – Kích thước: 386 x 600 x 695 mm;
  – Cân nặng: 45 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: MXG 328 AS OX ;
  – Công suất tối đa: 150 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 560 x 700 x 720 mm;
  – Kích thước đá: Ø 21 x H 25 mm;
  Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Cân nặng: 66 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: MXG 938 AS OX;
  – Công suất tối đa: 400 kg/ ngày;
  – Sức chứa thùng: 246 Kg;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/60/3 –
  400/50/3N;
  – Kích thước: 765 x 700 x 1235 mm;
  – Kích thước đá: Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: MXG 428 AS OX;
  – Công suất tối đa: 190 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 560 x 700 x 720 mm;
  – Kích thước đá: Ø 21 x H 25 mm;
  Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: MXG 638 AS OX ;
  – Công suất tối đa: 330 kg/ ngày
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 765 x 700 x 1125 mm;
  – Kích thước đá viên : Ø 21 x H 25 mm; Ø 30 x H 34 mm; Ø 38 x H 41 mm; Ø 44 x H 46 mm;
  – Cân nặng: 129 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AF 80 AS OX;
  – Công suất tối đa: 70 kg/ ngày;
  – Sức chứa thùng: 25 Kg;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 535 x 626 x 800 mm / 889 mm kèm chân;
  – Trọng lượng: 58 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AF 103 AS OX;
  – Công suất tối đa: 105 kg/ ngày;
  – Sức chứa thùng: 30 Kg;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 592 x 622 x 997 mm / 1077 mm kèm chân;
  – Trọng lượng: 74 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AF 124 AS OX ;
  – Công suất tối đa: 124 kg/ ngày;
  – Sức chứa thùng: 40 Kg;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 950 x 605 x 789 mm / 1077 mm kèm chân;
  – Trọng lượng: 74 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AF 156 AS OX ;
  – Công suất tối đa: 150 kg/ ngày;
  – Sức chứa thùng: 60 Kg;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 950 x 605 x 1000 mm / 1080 mm kèm chân;
  – Trọng lượng: 88 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Xuất xứ: Italy;
  – Lắp ráp : Italy;
  – Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: AF 206 AS OX;
  – Công suất tối đa: 200 kg/ ngày;
  – Sức chứa thùng: 60 Kg;
  – Điện thế (V/Hz/ph): 230/50/1;
  – Kích thước: 950 x 605 x 1000 mm / 1080 mm kèm chân;
  – Trọng lượng: 77 Kg;
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp
 • ‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
  – Model: NU 150 AS OX;
  – Sức chứa thùng: 20 kg
  – Công suất tối đa: 85 kg/ngày
  – Trọng lượng đóng gói: 62 Kg;
  – Kích thước: 600 x 610 x 770mm;
  – Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt
  – Hàng mới.

  Đọc tiếp