XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

Scotsman NU 300 AS OX – Máy làm đá xúc xắc tự chứa XSafe

‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NU 300 AS OX;
– Sức chứa thùng: 37 kg
– Công suất tối đa: 142 kg/ngày
– Kích thước: 650 x 690 x 1003 mm;
– Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt
– Hàng mới.

Scotsman NU 300 AS OX – Máy làm đá xúc xắc tự chứa XSafe

– Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NU 300 AS OX;
– Sức chứa thùng: 37 kg- Công suất tối đa: 142 kg/ngày
– Kích thước: 650 x 690 x 1003 mm;
– Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt
– Hàng mới.

scotsman-nu-300-as-ox-may-lam-da-xuc-xac-tu-chua-xsafe
scotsman-nu-300-as-ox-may-lam-da-xuc-xac-tu-chua-xsafe