XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

Scotsman NU 220 AS OX – 100kg – Máy làm đá xúc xắc tự chứa XSafe

‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NU 220 AS OX;
– Sức chứa thùng: 37 kg
– Công suất tối đa: 109 kg/ngày
– Trọng lượng đóng gói: 70 Kg;
– Kích thước: 651 x 690 x 870mm
– Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt
– Hàng mới.

Scotsman NU 220 AS OX – 100kg – Máy làm đá xúc xắc tự chứa XSafe

– Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NU 220 AS OX;
– Sức chứa thùng: 37 kg
– Công suất tối đa: 109 kg/ngày
– Trọng lượng đóng gói: 70 Kg;
– Kích thước: 651 x 690 x 870mm
– Kích thước đá viên: 22mm x22mm x 22mm, 10g/ viên, 6 mặt
– Hàng mới.

scotsman-nu-220-as-ox-100kg-may-lam-da-xuc-xac-tu-chua-xsafe
scotsman-nu-220-as-ox-100kg-may-lam-da-xuc-xac-tu-chua-xsafe