XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

Scotsman NB 948 – 406kg – Thùng chứa đá

‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NB 530;
– Sức chứa thùng: 406 kg
– Kích thước: 1237 x 868 x 1268 mm;
– Trọng lượng: 69 Kg
– Hàng mới.

Scotsman NB 948 – 406kg – Thùng chứa đá

– Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NB 530;
– Sức chứa thùng: 406 kg
– Kích thước: 1237 x 868 x 1268 mm;
– Trọng lượng: 69 Kg
– Hàng mới.

scotsman-nb-948-406kg-thung-chua-da
scotsman-nb-948-406kg-thung-chua-da