XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

Scotsman NB 530 – 243kg – Thùng chứa đá

‘- Brand: Scotsman;
– Model: NB 530;
– Storage bin capacity: 243 Kg
– Dimension:770 x 873 x 1268 mm;
– Weight: 56.6 Kg
– Brand new.

Scotsman NB 530 – 243kg – Thùng chứa đá

– Brand: Scotsman;
– Model: NB 530;
– Storage bin capacity: 243 Kg
– Dimension:770 x 873 x 1268 mm;
– Weight: 56.6 Kg
– Brand new.

scotsman-nb-530-243kg-thung-chua-da
scotsman-nb-530-243kg-thung-chua-da