XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

Scotsman NB 393 – 178kg – Thùng chứa đá

‘- Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NB 193;
– Sức chứa thùng: 178 kg ;
– Trọng lượng: 44.8 Kg
– Kích thước: 768 x 843 x 1045 mm;
– Hàng mới.

Scotsman NB 393 – 178kg – Thùng chứa đá

– Nhãn hiệu : Scotsman;
– Model: NB 193;
– Sức chứa thùng: 178 kg ;
– Trọng lượng: 44.8 Kg
– Kích thước: 768 x 843 x 1045 mm;
– Hàng mới.

scotsman-nb-393-178kg-thung-chua-da
scotsman-nb-393-178kg-thung-chua-da