XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

ỐNG TIÊU ÂM CHO HỆ THỐNG HÚT KHÓI

Sản xuất: Kica catering

Chất liệu tôn mạ kẽm

Bảo hành 12 tháng

Ống tiêu âm 

Sản xuất: Kica catering

Chất liệu tôn mạ kẽm

Bảo hành 12 tháng

ỐNG TIÊU ÂM CHO HỆ THỐNG HÚT KHÓI
ỐNG TIÊU ÂM CHO HỆ THỐNG HÚT KHÓI