XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

Lò trụng mì 6 họng dùng điện

Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất: Kica Catering
Vật liệu: Inox 304
Nồi đơn dùng điện
Kích cở khay nhúng: 120 mm
Bảo hàng 12 tháng
Giao hàng: 7 – 10 sau đặc hàng

Lò trụng mì lắp đặt theo yêu cầu

Xuất xứ: Việt Nam
Sản xuất: Kica Catering
Vật liệu: Inox 304
Nồi đơn dùng điện
Kích cở khay nhúng: 120 mm
Bảo hàng 12 tháng
Giao hàng: 7 – 10 sau đặc hàng