XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND PK-DA-104E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model: PK-DA-104E
– Kích thước: 520 x 910 x 670 mm
– Số khay: 4 x GN 1/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 5.2 kW
400 V 3N ~ 50 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ 50 ° C đến 270 ° C
Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C
Chế độ đối lưu-Hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 88 kg
– Hàng mới

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND PK-DA-104E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model: PK-DA-104E
– Kích thước: 520 x 910 x 670 mm
– Số khay: 4 x GN 1/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 5.2 kW
400 V 3N ~ 50 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ 50 ° C đến 270 ° C
Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C
Chế độ đối lưu-Hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 88 kg
– Hàng mới.

lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-pk-da-104e
lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-pk-da-104e