XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND CDA-211E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model: CDA-211E
– Kích thước: 1050 x 870 x 1060 mm
– Số khay: 11 x GN 2/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 23.0 kW
400 V 3N ~50 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ
50 ° C đến 270 ° C; Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C;
Chế độ đối lưu-hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 195 kg
– Hàng mới.

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND CDA-211E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model: CDA-211E
– Kích thước: 1050 x 870 x 1060 mm
– Số khay: 11 x GN 2/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 23.0 kW
400 V 3N ~50 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ
50 ° C đến 270 ° C; Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C;
Chế độ đối lưu-hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 195 kg
– Hàng mới.

lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-cda-211e
lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-cda-211e