XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND CDA-207E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model: CDA-207E
– Kích thước: 1050 x 870 x 800 mm
– Số khay: 7 x GN 2/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 16.4 kW
400 V 3N ~50 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ
50 ° C đến 270 ° C; Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C;
Chế độ đối lưu-hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 155 kg
– Hàng mới

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND CDA-207E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model: CDA-207E
– Kích thước: 1050 x 870 x 800 mm
– Số khay: 7 x GN 2/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 16.4 kW
400 V 3N ~50 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ
50 ° C đến 270 ° C; Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C;
Chế độ đối lưu-hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 155 kg
– Hàng mới.

lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-cda-207e
lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-cda-207e