XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND CDA-120E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model: CDA-120E
– Kích thước: 970 x 1030 x 1880 mm
– Số khay: 20 x GN 1/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 30.0 kW
400 V 3N ~50/60 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ
50 ° C đến 270 ° C; Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C;
Chế độ đối lưu-hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 410 kg
– Hàng mới

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND CDA-120E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model: CDA-120E
– Kích thước: 970 x 1030 x 1880 mm
– Số khay: 20 x GN 1/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 30.0 kW
400 V 3N ~50/60 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ
50 ° C đến 270 ° C; Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C;
Chế độ đối lưu-hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 410 kg
– Hàng mới.

lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-cda-120e
lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-cda-120e