XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND CDA-107E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model:CDA-107E
– Kích thước: 800 x 750 x 800
– 7 khay GN 1/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 8.3 kW
400V 3N ~50 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ
50 ° C đến 270 ° C; Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C;
Chế độ đối lưu-hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 110 kg
– Hàng mới

LÒ HẤP NƯỚNG ĐA NĂNG DÙNG ĐIỆN INOXTREND CDA-107E

– Xuất xứ: ITALIA
– Nhãn hiệu: Inoxtrend
– Model:CDA-107E
– Kích thước: 800 x 750 x 800
– 7 khay GN 1/1
– Điều khiển kỹ thuật số
– Tốc độ thông gió: 2
– Điện áp: 8.3 kW
400V 3N ~50 Hz
– Nhiệt độ: Chế độ đối lưu từ
50 ° C đến 270 ° C; Chế độ hơi nước từ 50 ° C đến 100 ° C;
Chế độ đối lưu-hơi nước từ 50 ° C đến 270 ° C
– Trọng lượng: 110 kg
– Hàng mới.

lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-cda-107e
lo-hap-nuong-da-nang-dung-dien-inoxtrend-cda-107e