XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

LÒ HÂM – HẤP THỰC PHẨM DÙNG GAS

Xuất xứ: Trung Quốc
Nhập khẩu: Kica Catering
Vận hành bằng Gas

Lò hâm hấp thực phẩm dùng gas

Xuất xứ: Trung Quốc
Nhập khẩu: Kica Catering
Vận hành bằng Gas