XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

KỆ SONG 4 TẦNG CHO BẾP INOX 304 POSCO

– Nhãn hiệu: Kica Catering
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Khoảng thông thuỷ đáy kệ: 110mm
– Chân vuông 38x38mm có tăng đơ
– Hàng mới

Kệ song 4 tầng cho bếp inox

– Nhãn hiệu: Kica Catering
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Khoảng thông thuỷ đáy kệ: 110mm
– Chân vuông 38x38mm có tăng đơ
– Hàng mới