XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

KỆ SONG 1 TẦNG INOX 304 POSCO TREO TƯỜNG

– Nhãn hiệu: Kica Catering
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

Kệ song 1 tầng inox 304

– Nhãn hiệu: Kica Catering
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới