XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

KỆ PHẲNG INOX 304 2 TẦNG TRÊN BÀN

– Nhãn hiệu: Kica Catering
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới

– Nhãn hiệu: Kica Catering
– Vật liệu: inox 304 POSCO
– Độ dày: 0.8~1.0mm
– Hàng mới