XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

BẾP CHIÊN NHÁM ĐƠN LINE 600 ATA DÙNG GAS

 • Xuất xứ: Italia
 • Thương hiệu: ATA
 • Model: K6GFR05TT
 • Kích thước: 300x600x280 mm
 • Khối lượng: 21 kg
 • Thể tích: 0.14 m³
 • Công suất Gas: 4.00 kW

Bếp chiên nhám đơn

 • Xuất xứ: Italia
 • Thương hiệu: ATA
 • Model: K6GFR05TT
 • Kích thước: 300x600x280 mm
 • Khối lượng: 21 kg
 • Thể tích: 0.14 m³
 • Công suất Gas: 4.00 kW