XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

BÀN MÁT – ĐÔNG DÀI 1.8m BERJAYA BS2DCF6/Z

Xuất xứ: nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia
Nhãn hiệu: Berjaya
Model: BS2DCF6/Z
Kích thước: 1800x760x840mm
Kích thước trong tủ: 2x660x584x597mm , 213+213 Lít
Số Khay: 4
Nhiệt độ: +2ºC đến +8ºC và -10ºC đến -18º

Bàn mát – đông công nghiệp Berjaya 1.8m

  • Xuất xứ: nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia
  • Nhãn hiệu: Berjaya
  • Model: BS2DCF6/Z
  • Kích thước: 1800x760x840mm
  • Kích thước trong tủ: 2x660x584x597mm , 213+213 Lít
  • Số Khay: 4
  • Nhiệt độ: +2ºC đến +8ºC và -10ºC đến -18º