XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

BÀN MÁT CÔNG NGHIỆP 3 CÁNH BS 3DC8/Z BERJAYA

  • Xuất xứ: Malaysia
  • Nhãn hiệu: Berjaya
  • Model: BS 3DC8/Z
  • Kích thước: 2400x760x840mm
  • Kích thước trong tủ: 1953x584x597mm , 723 Lít
  • Nhiệt độ: +2ºC đến +8ºC
  • Nguồn: 230v/1/50Hz – 220v/1/60Hz – 1kw

 

Bàn mát công nghiệp 3 cánh 2.4m từ Berjaya

Xuất xứ: Malaysia
Nhãn hiệu: Berjaya
Model: BS 3DC8/Z
Kích thước: 2400x760x840mm
Kích thước trong tủ: 1953x584x597mm , 723 Lít
Nhiệt độ: +2ºC đến +8ºC
Nguồn: 230v/1/50Hz – 220v/1/60Hz – 1kw