XÂY DỰNG PHỒN VINH HOÀN THIỆN KHÁT KHAO

BÀN MÁT 1.8M 2 TẦNG CÓ HỘC KÉO

Xuất xứ: nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia
Nhãn hiệu: Berjaya
Model: BS4DR/C6/2
Kích thước: 1800x760x840mm
Kích thước trong tủ: 1381x616x610mm, 4 hộc
Nhiệt độ: +2ºC đến +8ºC
Nguồn: 230v/1/50Hz – 220v/1/60Hz, 475 – 525W

Xuất xứ: nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia
Nhãn hiệu: Berjaya
Model: BS4DR/C6/2
Kích thước: 1800x760x840mm
Kích thước trong tủ: 1381x616x610mm, 4 hộc
Nhiệt độ: +2ºC đến +8ºC
Nguồn: 230v/1/50Hz – 220v/1/60Hz, 475 – 525W